Ett citat från Doktor Glas på sidan 97 rad 6. Om någon ville kolla upp det.